کابل های مخابراتی و کواکسیال

Page content:

Jumper Wire (Y)

 • Operating Voltage:  600 V
 • According To VDE 0815 & 812

 • Construction: 

1- Solid plain (or tinned) annealed copper wire

2- PVC insulation type YI 1

 •  

  Min. Insulation Resistance at 20^ C: 20 Mohm.Km

 • Application: 

  Single core for use in small apparatus, switching and intercom system and for data transmission.

No. of Wires Conductor/Core dia.
Insulation Thickness (mm)
Approx. Overall dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
DC Resistance (ohms/km)
1×0.6/1.4
0.4
1.4
4.2
65
2×0.6/1.4
0.4
2.8
8.5
65
3×0.6/1.4
0.4
3.0
12.8
65
4×0.6/1.4
0.4
3.4
17.0
65
1×0.8/1.6
0.4
1.6
6.5
36.6
2×0.8/1.6
0.4
3.2
13.2
36.6
3×0.8/1.6
0.4
3.4
19.9
36.6
4×0.8/1.6
0.4
3.9
26.5
36.6

Jumper Wire (YV)

 • Operating Voltage:  

500 V for 0.9 core Dia.

900 V for 1.1 to 2.2 mm core Dia.

1500 for 2.8 mm core Dia.

 • According To VDE 0815 & 812

 • Construction: 

1- Solid tinned annealed copper wire

2- PVC insulation type YI 3

 • Application: 

  For use in telephone wiring and signal installation in premises.

No. of Wires Conductor/Core dia.
Insulation Thickness (mm)
Approx. Overall dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
DC Resistance (ohms/km)
1×0.5/0.9
0.2
0.9
2.5
92.2
2×0.5/0.9
0.2
1.8
5.0
95.0
3×0.5/0.9
0.2
2.0
7.5
95.0
4×0.5/0.9
0.2
2.2
10
95.0
1×0.5/1.1
0.3
1.1
3.0
92.2
2×0.5/1.1
0.3
2.2
6.0
95.0
1×0.6/1.1
0.25
1.1
3.7
64.0
2×0.6/1.1
0.25
2.2
7.5
66.0
3×0.6/1.1
0.25
2.4
11.0
66.0
4×0.6/1.1
0.25
2.7
15.0
66.0
No. of Wires Conductor/Core dia.
Insulation Thickness (mm)
Approx. Overall dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
DC Resistance (ohms/km)
1×0.6/1.4
0.4
1.4
4.5
65.0
2×0.6/1.1
0.4
2.8
9.0
66.0
3×0.6/1.1
0.4
3.0
13.5
66.0
4×0.6/1.1
0.4
3.4
18.0
66.0
5×0.6/1.1
0.4
3.8
23.0
66.0
1×0.8/1.4
0.3
1.4
6.0
36.0
2×0.8/1.4
0.3
2.8
12.0
36.7
1×1.0/1.8
0.4
1.8
10.0
22.8
2×1.0/1.8
0.4
3.6
20.0
23.3
1×1.4/2.2
0.4
2.2
17.5
11.6
1×1.8/2.8
0.5
2.8
28.0
7.1

Telephone Cables A2Y (ST) 2Y

 • Similar to VDE 0816 & IEC 60708:  
 • Construction: 

1- Solid plain ( or tinned)  annealed copper conductor

2- HDPE insulation type III ASTM D 1248

3- Static Screen:  polyester tape + drain wire + AL polyester

4- LDPE black sheath type I ASTM D1248

5- Galvanized steel wire (if required)

6- Outer sheath: PE black

 • Application: 

  For use in outdoor telecommunication installation in dry and damp places, but also in internal network open under ground where better mechanical protection is required we offer Armored with Galvanized steel wire.

Number of cores upon request

Conductor size 0,8 & 0.9mm upon request

Detail cable construction upon request

 

No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2.0
0.4
1.0
4.8
22
4.0
0.4
1.0
5.5
28
6.0
0.4
1.0
6.1
36
8.0
0.4
1.0
6.4
40
10
0.4
1.0
7.8
53
20
0.4
1.2
8.4
89
30
0.4
1.4
11.4
129
40
0.4
1.4
11.5
158
50
0.4
1.4
13.4
191
100
0.4
1.8
18.6
377
No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2.0
0.5
1.0
5.8
30
4.0
0.5
1.0
6.5
39
6.0
0.5
1.0
7.5
50
8.0
0.5
1.0
7.9
63
10
0.5
1.0
9.1
74
20
0.5
1.2
11.3
135
30
0.5
1.4
14.2
202
40
0.5
1.4
15.8
258
50
0.5
1.4
16.5
302
100
0.5
1.8
24.2
580
No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2.0
0.6
1.0
6.4
34
4.0
0.6
1.0
6.6
46
6.0
0.6
1.0
8.1
63
8.0
0.6
1.0
8.7
80
10
0.6
1.0
9.4
100
20
0.6
1.2
11.9
176
30
0.6
1.4
14.25
258
40
0.6
1.4
15.8
327
50
0.6
1.4
17.8
400
100
0.6
1.8
28.8
783
Electrical Details
0.4
0.5
0.6
0.8
0.9
Conductor Resistance (Max.av.)
144
92.1
63.9
35.3
28
ohm/km
Insulation Resistance (Min.)
5000
5000
5000
5000
5000
Mohm.km
Mutual Capacitance (Max.av)
56
56
56
56
59
pF/m
Capacitance Unbalance (Max.av)
150
150
150
150
150
pF/500m
Test Voltage Core-Core (at 1min.)
1000
1000
1000
1000
1000
V.D.C
Core-Screen (at 1 min.)
3000
3000
3000
3000
3000
V.D.C

Telephone Cables JYY

 • According To VDE 0815 & 189
 • Construction: 

1- Solid plain ( or tinned)  annealed copper conductor

2- PVC insulation type YJ 1

3- PVC sheath type YM 1

 • Application: 

  Used in telephone and signal transmission, suitable for installation in dry & damp indoor environment. Laying under ground is not permissible.

No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Insulation Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2
0.5
0.2
0.8
4.8
23
4
0.5
0.2
0.8
6.1
37
6
0.5
0.2
1.0
7.4
55
10
0.5
0.2
1.0
7.7
75
20
0.5
0.2
1.0
9.9
134
30
0.5
0.2
1.2
12.0
196
40
0.5
0.2
1.2
13.5
252
50
0.5
0.2
1.2
14.8
313
60
0.5
0.2
1.4
16.3
378
80
0.5
0.2
1.4
18.5
486
100
0.5
0.2
1.4
20.5
598

Telephone Cables JY-(ST) Y

 • According To IEC 0189 
 • Construction: 

1- Solid plain ( or tinned) annealed copper conductor

2- PVC insulation type YJ 1

3- Static screen:  polyester tape + drain wire + AL polyester tape

4- PVC sheath type YM 1

 • Application: 

  For use  in indoor telecommunication installation  in dry and damp places. but also  in the for fixed installation on outer wall of building. laying under ground is not permissible.

No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Insulation Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2
0.5
0.2
0.6
5.2
28
4
0.5
0.2
0.7
6.1
41
6
0.5
0.2
0.7
6.8
52
8
0.5
0.2
0.7
7.1
62
10
0.5
0.2
0.7
8.2
83
20
0.5
0.2
1.0
9.9
134
30
0.5
0.2
1.2
12
196
40
0.5
0.2
1.2
13.4
252
50
0.5
0.2
1.2
14.8
313
100
0.5
0.2
1.6
23
700
No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Insulation Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2
0.6
0.2
0.7
5.6
34
4
0.6
0.2
0.7
6.5
50
6
0.6
0.2
0.7
7.4
68
8
0.6
0.2
0.7
7.9
82
10
0.6
0.2
0.7
8.9
103
20
0.6
0.2
1.0
11.3
193
30
0.6
0.2
1.0
13.3
271
40
0.6
0.2
1.2
15.8
342
50
0.6
0.2
1.2
17.6
423
100
0.6
0.2
1.6
25.0
850
Electrical Details
0.5
0.6
Conductor Resistance (Max)
96.5
67
ohm/km
Insulation Resistance (Max.)
5000
5000
Mohm.km
Mutual Capacitance (Max)
120
120
pF/m
Capacitance Unbalance (Max)
400
400
pF/500m
Test Voltage (at 1 min)
1500
1500
V.D.C

Self Supporting

 • According To IEC 708
 • Construction: 

1- Solid plain annealed conductor

2- PE Type III ASTM-D 1248

3- Two insulated conductor twisted together

4- Pairs in 25 pair units system

5- Pairs ( or units)  laid-up together to form a cable core & 25 pair units is distinguished by color binders

6- A polyester tape and Aluminum-polyester tape with drain wire form overall screen

7- Aluminum tape (0.2 mm ) coated with a copolymer (only for moisture barrier cable)

8- High tensile 7-strand steel wires as messenger for Aerial Self-Support cable

9- PE Type I ASTM-D 1248

 • Application: 

  Aerial (unfilled) Self-Support cables with integral suspension strand  suitable for aerial installation  and they  are  used for transmission of signals in external networks.

No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Support No. & Dia. (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
10
0.4
7×0.9
1.4
16.3×9.1
140
15
0.4
7×0.9
1.4
17.4×8.9
151
20
0.4
7×0.9
1.4
18.3×10.3
190
30
0.4
7×0.9
1.4
19.8×12.1
210
40
0.4
7×0.9
1.4
21.0×12.8
250
50
0.4
7×0.9
1.4
22.3×14
307
60
0.4
7×0.9
1.4
23.3×14.8
310
70
0.4
7×1.2
1.4
25.1×15.8
391

NOTE:

CONDUCTOR SIZE: 0.4, 6.0, 0.8

Interphone Cables

 •  Construction: 

1- Solid plain Annealed copper conductor 0.5 mm Earth wire of bare copper wire (optional)

2- PVC insulation type TI 1 BS 6746

3- PVC sheath type TM 1 or TYPE 6 BS 6746

 • Application: 

  These cables are used for internal wiring for interphone systems in building.

interphone
No. of Pairs
Conductor Dia. (mm)
Insulation Thickness (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
2
0.5
0.2
0.6
3.1
13.5
4
0.5
0.2
0.6
3.95
21.4
6
0.5
0.2
0.6
4.5
26
8
0.5
0.2
0.6
5
32
10
0.5
0.2
0.6
5.4
39
12
0.5
0.2
0.6
5.75
44
Electrical Details
0.5
DC Resistance (Max.)
95
ohms/km
Insulation Resistance (Min.)
50
Mohms.km @20^C
Test Voltage
1500
Vrms Spark Test

High Frequency Coaxial Cables

 •  Construction: 

1- Inner Conductor: Plain Annealed Copper Conductor

2- Dielectric: Polyethylene

3- Shield: Plain or Tinned annealed copper

4- Sheath: PVC or PE

 • Application: 

  Radio Frequency Cables (RFC) are manufactured for application in high quality communication apparatus as well leading wire for high frequency measuring instruments. TV down leads and localized transmitter-receiver units. Generally intended for military and civil application.

According to JIS C-3501: 75 Ohms Cables

Type
Conductor No. & Diameter of Wires (mm)
Diameter Over Insulation (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
Attenuation @ 10 MHz (db/km)
2.5C-2V
1×0.4
2.4
0.5
4
22
52
3C-2V
1×0.5
3.1
0.8
5.4
41
42
3C-2W
1×0.5
3.1
1
6.5
68
42
3C-2T
1×0.5
3.1
1
7.4
1.3
42
5C-2V
1×0.8
4.9
0.9
7.4
71
27
5C-2W
1×0.8
4.9
1
8.3
102
27
7C-2V
7×0.4
7.3
1.1
10.4
141
22

50 Ohms Coaxial Cables

Type
Conductor No. & Diameter of Wires (mm)
Diameter Over Insulation (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
Attenuation @ 10 MHz (db/km)
2.5D-2V
1×0.8
2.7
0.5
4.4
33
45
3D-2V
7×0.32
3.2
0.8
5.4
44
47
3D-2W
7×0.32
3.2
1
6.5
67
47
5D-2V
1×1.4
4.8
0.9
7.3
78
27
5D-2W
1×1.4
4.8
0.9
8
106
27
8D-2V
7×0.8
7.8
1.2
11.1
178
20
8D-2W
7×0.8
7.8
1.4
12.4
245
20

According to MIL-C-17

Type
Conductor No. & Diameter of Wires (mm)
Diameter Over Insulation (mm)
Sheath Thickness (mm)
Approx. Overall Dia. (mm)
Approx. Cable Weight (kg/km)
Attenuation @ 10 MHz (db/km)
Impedance (ohms)
RG-11
7×0.4
7.3
1
10.2
136
7
75
RG-58
19×0.18
2.96
0.72
4.95
36
17
50
RG-59
1×0.58
3.7
0.86
6.1
52
12
75
RG-62
1×0.64
3.71
0.8
6
47
10.5
93
RG-213
7×0.75
7.25
1.3
13
162
7
50
RG-216
7×0.4
7.2
1.3
13
187
7.5
75

Download Catalog

دریافت کاتالوگ محصولات کابل های مخابراتی و کواکسیال #
info@moghancableco.com

آدرس دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی، نبش میرعماد، ساختمان زمرد، طبقه دوم

تلفن:02188752014

فکس:02188757639