بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

Iran international electricity

همراه گرامی شرکت سیم و كابل مغان ؛

در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، با افتخار میزبان حضور گرم شما در سالن ٣٨ هستیم.

7 الی 10 آبان ماه 1400، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران